Kućni odgoj i obrazovanje djece


Autor: Aida Krzić

b_300_200_16777215_00_images_vijesti2012_kucni_odgoj.jpgPostavlja pravovjerni sebi ciljeve i zadatke. Svjestan svojih mogućnosti nastoji ih dostići. U srcu pravovjerni gaji želje i nade. Iskrenim uzdanjem u Gospodara svjetova i plemenitim nastojanjima priželjkuje njihovo ostvarenje.

Rađamo se i odrastamo u porodicama u kojima se njeguju tradicionalni običaji i jedinstven sistem vrijednosti ili u porodicama u kojima se običaji i sistem vrijednosti prilagođavaju prilikama i ukusima pojedinih dominantnih članova porodice i aktuelnim trendovima. Odrastamo, sazrijevamo pod utjecajem običaja i sistema vrijednosti ili puštamo da nas oblikuju aktuelni trendovi. Prihvatimo ili ne prihvatimo tradicionalne običaje i jedinstven sistem vrijednosti kad odrastemo i kad sami dokučimo prave vrijednosti i steknemo kriterije njihovog vrednovanja. Treba za to vremena, truda, odricanja, predanog učenja i samoodgoja. Vjerom oplemenjeno srce i znanjem prosvijećeni um osiguravaju pravovjernom zdravo sazrijevanje i življenje.

Postoje smjernice, zakonitosti i moralni principi koje treba poznavati, poštovati i slijediti. Univerzalni recept, prilagodljiv svakom pojedincu i vremenu, ne postoji. Svako je neponovljiva kreacija Božija, baštinik svojih karakternih, naslijeđenih i stečenih osobina. Umijeće je pronaći svoju mjeru i svoj stil življenja u kojem će univerzalno i individualno, svevremeno i aktuelno biti pomireni.

Odgoj i obrazovanje pravovjernom je obaveza i dug. Odgojeni i prosvijećeni roditelji rađaju i odgajaju odgojene i prosvijećene potomke. Odgojeni i prosvijećeni roditelji osiguravaju svojim evladima kućni odgoj koji će im biti temelj, polazište, snaga, podsticaj za obrazovanje i samoodgoj. Kućni odgoj se prenosi s generacije na generaciju. Tradicionalni kućni odgoj u bošnjačkomuslimanskim kućama njeguje se i čuva stoljećima. Poslanikov, a.s., princip prilagođavanja odgoja potrebama vremena koje dolazi poznaje se i nastoji se slijediti. Vjerom oplemenjeni i znanjem prosvijećeni Bošnjaci muslimani nastoje odgojiti i znanjem i dobrom oplemeniti svoje evlade. Nije lahko naučiti ih desetinama pojedinosti i osposobiti ih da se snalaze u životnim prilikama i neprilikama. Kućni odgoj ponese se i prezentira izvan kuće i porodice. U odgojnim i obrazovnim ustanovama te u društvu općenito mlad insan se susretne s neskladom, nedosljednostima, nakaradnostima koje kvare i onemogućavaju zdrav odgoj i obrazovanje. Ima, svakako, primjera da pojedini učitelji i odgajatelji upotpune kućni odgoj i obrazovanje, ali brojniji su primjeri negativnog i opasnog utjecaja savremenih društvenih i modnih trendova koji pokvare i obezvrijede kućni odgoj. Mediji su, posigurno, najutjecajniji i najlakše kvare i remete i kućni odgoj i red na zemlji.

Emanet roditeljstva

Roditeljem se postaje u trenutku kad to Svemilostivi Gospodar odredi i podari čedo onome kome On hoće. Roditeljem se postaje prije nego što majka osjeti prve pokrete djeteta u svojoj utrobi. Pravovjerni se sprema za roditeljstvo i priželjkuje ga od svojih mladih godina. Odgojen i prosvijećen roditelj nastojat će lijep kućni odgoj i široko obrazovanje osigurati svome evladu. Roditeljem se ostaje do posljednjeg daha, čak i ako, određenjem Božijim, izgubimo evlada, gluho bilo, jer naši evladi su naša ogledala i naš dug.

Golem je emanet, plemenit i častan, roditeljem biti. Nažalost, svijest o tome i zaokupljenost time pometu vratolomna dunjalučka zbivanja i pojedinačna nastojanja koja zamagle prioritetne ciljeve i želje. Pravovjernom je dunjaluk iskušenje kojem mora odolijevati snagom svog vjerom oplemenjenog srca i znanjem oplemenjenog uma. Ukazivati trebaju roditelji i učitelji – ustrajno i mudro – mladima na univerzalne vrijednosti te pravilno usmjeravati njihove sposobnosti i afinitete, ali i slabosti i mahane uz iskrene dove Uzvišenom. Dova majčina je najsigurniji štit mladome insanu. Dova majčina i očeva zaštititi ga može čak i od zle sudbine. Gospodar plemeniti i svemogući može promijeniti sudbinu evladu iskrenom dovom koju Mu upute majka ili otac.

Savjesni, predani i prosvijećeni roditelji i učitelji brinu se o mladima, prate njihovo odrastanje – intelektualno i duhovno.

Roditeljski odgoj i redovno obrazovanje u školama upotpunjuju pravovjerni samoobrazovanjem i samoodgojem. Iz knjiga uče i stječu znanje i mudrost, bogate svoj duh, sazrijevaju i izrastaju u odgovorne, odvažne, zdrave insane. Ako zakaže koja karika, ako mladi ljudi nisu spremni za ovakav način odrastanja i sazrijevanja, izrastaju u nesigurne, konfliktne i nezrele ljude.

Kućni odgoj je početna karika. Dobar učitelj i odgajatelj je druga. Individualno zalaganje i usavršavanje je treća karika kojom se učvršćuje mladi insan na svome putu do zrelosti, odgovornosti i prosvijećenosti.

Lijep islamski odgoj podrazumijevao je – a trebao bi podrazumijevati i danas i ubuduće – uljudnost, čestitost, iskrenost. Poštovanje starijih, pomaganje slabim i nemoćnim bile su svakodnevne lekcije koje su generacijama rođenim pedesetih i šezdesetih godina prošloga stoljeća ponavljali odgojeni i prosvijećeni roditelji, učitelji, odgajatelji i stariji općenito. Te generacije su sada roditelji mladićima i djevojkama koji počesto ne žele ili neće da budu ni uljudni, ni čestiti, ni iskreni, ni samilosni. Razlozi takvom ponašanju su brojni. Utjecaji na te generacije mladića i djevojaka su neuprativi, čak i onim roditeljima koji nastoje pratiti i odgajati svoju djecu. Ona narodna poslovica da je lakše bunar iglom iskopati nego dijete odgojiti sada bi se mogla pojačati ili proširiti na kopanje dva bunara jednom iglom jer su napor i trud koji ulože roditelji da bi odgojili mlade insane koji se znaju čuvati od poroka i znaju raspoznati razliku između dobra i zla barem udvostručeni u odnosu na onaj vakat kad je nastala ova poslovica. Za odgajanje čestitog, uljudnog i plemenitog insana treba još jednom pojačati kopanje.

Zaklanjamo se i pravdamo sudbinom i naslijeđem koje naša djeca ponesu od svojih predaka. Savremena pedagogija i psihologija nude tumačenja za ponašanje djece i ukazuju na utjecaj sredine i naslijeđa. I sociolozi se bave našom djecom. I psihijatri nam zatrebaju. I hodžine zapise potraže roditelji nemoćni pred porocima i strahovima koje vrebaju ili obuzimaju njihovu djecu.

Pomagača i savjetnika ima, hvala Uzvišenom. Informacije o svakome problemu dostupne su u savremenim medijima, ali i roditelji i djeca lutaju i posrću. Vjera i uzdanje u svemilost i svemoć Božiju, ustrajne molbe da On svoju milost i pomoć nad nama rasprostre pomažu pravovjernima. Ipak, izgube se i posustanu i pravovjerni. Uzdanje u Boga, dž.š., nedovoljnim osjete pred dunjalučkim kušnjama, opasnostima i brigama. Da nije tako, ne bi bilo nervoze, agresivnosti, depresivnosti koje osjećaju i pokazuju i oni koji redovito na sedždu padaju, ramazan poste i dobra djela čine.

Iskrena vjera i lijep odgoj

Pravovjerni može savladati, oduprijeti se, suprotstaviti nepravdi, primitivizmu, licemjerju, glupostima. Zna pravovjerni da ga Stvoritelj njegov ne zadužuje preko mogućnosti njegovih, da mu je On Pomagač neumorni Koji se brine za njegovu nafaku. Poslao mu je On Poslanika na kojega se može ugledati i Knjigu iz koje može učiti. Da je do nas, do svakog od nas pojedinačno, nije utjehom onima koji bi htjeli, a ne umiju ili nisu kadri to kazati i ustrajno raditi na usavršavanju sebe – svoga znanja i morala te oslobađanja od loših ili štetnih navika. Navike su velika kušnja i kamen spoticanja. Navike nas usporavaju, nerijetko i odvode s Pravoga puta. I kompromisi koje pravimo počesto su nesuvisli i štetni. Može i treba mlad insan koji ponese iz kuće lijep odgoj pratiti savremene trendove, posebice one u nauci i tehnici. Treba mlad insan biti široko obrazovan i upoznat sa savremenim društvenim zbivanjima. Stariji ne trebaju sputavati mlade da se obrazuju i šire vidike. Pratiti ih trebaju, opominjati a usput se i sami oslobađati robovanja tradiciji i gnušanja od savremenih loših trendova. Zdravo je i dobrodošlo uvezivanje lijepog kućnog odgoja i sposobnosti snalaženja u savremenim načinima komuniciranja.

Razgovaram s prijateljima i kolegama. Čitam i razmišljam. Nisam pošteđena iskušenja sa svojim nefsom i sa svojim evladima. Pisala sam, doticala spomenute probleme u svojim kolumnama. Znam da je teško mijenjati svijet, ali je moguće – pravovjernom je to obaveza – sebe korigirati i popravljati. Pravovjernom je obaveza uzorom biti – i svojim najrođenijim i onima od njega drukčijim. Ponavljati treba počesto sebi: Moja vjera je ispravna i korisna ako srcem vjerujem, jezikom očitujem i djelima potvrđujem svoje vjerovanje u jednoga Boga. Zavaravamo se kad kažemo da je važno šta nam je u srcu previđajući da to moramo i jezikom i djelom potvrditi.

A šta je stvarno u našem srcu lahko je otkriti ako svoje srce osluškujemo i ako ga slijedimo.

Srce iskrenog vjernika je plemenito i zdravo. Ne ugrožava to srce ni aritmija, ni arterioskleroza, niti bilo koja druga srčana bolest. I bolesno srce vjerničko – aritmijom ili kakvom drugom koronarnom bolešću oslabjelo – zdravo je ako je iman u njemu postojan i čist.

Ali nije našim srcima lahko – zna to Gospodar naš – u ovome nevaktu. Preglasni su i presnažni izazovi i nasrtaji na srca vjernička. Pred izazovom mode i slobodne ljubavi i vjernici, posebice mladi, lome se i posrću. Kućni odgoj ispriječi se izazovima i porocima te utočište sigurno pruži pravovjernim koji se iskreno i predano u Gospodara svoga uzdaju i svojim dobrim djelima to svoje uzdanje potvrđuju.

Dodatak

U Beharu, listu za pouku i zabavu koji je izlazio u prvoj deceniji prošloga stoljeća, zanimljiva i popularna je bila rubrika Šta ne valja. Kulturna zajednica Bošnjaka Preporod štampala je u posljednjoj deceniji prošloga stoljeća vrijedan Izbor iz Behara. Prelistam povremeno taj Izbor te podsjetim sebe i svoje na vrijeme Bašagićevog i Mulabdićevog prosvjećivanja Bošnjaka. Podsjetimo se na književnike i alime i na starinski kodeks obrazovanja, odgoja, ponašanja i reda. Nevjerovatnim, počesto i smiješnim učine se mojim sinovima savjeti tih starinskih mudraca, učitelja i odgajatelja. Podsjetim ih da je moja generacija odgajana na tom kodeksu i da se nismo imali kome žaliti. Riječ starijeg bila je neprikosnovena, slušala se i poštovala.

Šta ne valja

Ne valja: bez bismilla pos’o započinjati – nema u poslu hajra.

Ne valja: žensko mušku obuću da oblači – nazadak je obadvoma.

Ne valja: muško da obuče ženske haljine – pašće s konja.

Ne valja: mrve prosipati – more se ograjisati.

Ne valja: iza sebe ostavljati zalogaj hljeba – gubi se snaga.

Ne valja: jelo držati nepoklopljeno – ližu ga šejtani.

Ne valja: idući jesti – sluti siromaštvu.

Ne valja: više glave ni za vratom ruke sklapati – nema napretka 40 dana.

Ne valja: na golo gledati – sluti fukaraluku.

Ne valja: ćitab iza učenja otvoren ostaviti – proklinje ga.

Ne valja: duge nokte držati – đavoli se pod njima legu.

Ne valja: u prvi mrak hodati – ograjisat će se.

Ne valja: jesti lijevom rukom – pomažu šejtani jesti.

Ne valja: gaziti ćage (papir) – grehota je.

Ne valja: u noći zviždati – kupe se šejtani.

Ne valja: ležati potrbuške – gubi se vid.

Ne valja: dockan večerati – sluti se siromaštvu.

Ne valja: na sebi haljine ušivati – ušiva se pamet.

Ne valja: neoženjenu (neudatoj) mnogo mrviti kad jede – neće mu (joj) biti lijepa žena (muž).

Tekst je objavljen u: TAKVIM Rijaseta Islamske zajednice u BiH za 2012. god, Sarajevo, 2011. god.

Pišite nam i za nas

b_300_200_16777215_00_images_pisitenam.png

Volite pisati? Bez obzira jeste li vjeroučitelj, roditelj, posjetilac, student ili učenik, vaš doprinos ostat će značajan i prepoznatljiv.

Pretplata na Elif

b_300_200_16777215_00_images_elifpret.png

Saznajte sve šta vam nudi godišnja pretplata na časopis Elif, koji vam stiže direktno na vašu kućnu adresu.

Poručite Elif

b_300_200_16777215_00_images_elifnar.png

Elif nije stigao u vašu školu? Naručite časopis Elif putem portala, kao vjeroučitelj za školu ili kao učenik, na kućnu adresu

Učionica

b_300_200_16777215_00_images_ucionica.png

Za sve one koji žele bolji uspjeh i za znatiželjnje, odvojite djelić svoga vremena i saznajte kako postati i biti uspješan učenik.